BRÅs senaste skolundersökning om brott visar att varannan elev i årskurs nio undviker vissa personer, platser eller aktiviteter av oro för att utsättas för brott. Många uppger även att de har blivit utsatta för brott men få polisanmäler. Det är vanligare bland tjejer att oron för brott leder till begränsningar i deras vardag. 56 % av tjejerna vittnar om det och 46 % av killarna. 6 000 elever i hela Sverige deltagit i undersökningen. Dessa rent häpnadsväckande siffror har sett ungefär likadana ut under de senaste åren men inget avgörande händer. Regeringen tycks knappt reagera när BRÅ kommer med sina rapporter, vilket är mycket märkligt. Är det några som borde känna oro inför att hälften av alla 15-16 åringar är rädda så är det just regeringen, inklusive stödpartierna C och L. Det är våra ungdomar som tvingas betala priset för denna flathet och totala ovilja att agera.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stor-undersokning-bland-nionde-klassare-varannan-elev-begransar-sina-liv-av-oro-for-brott

VARANNAN ELEV BEGRÄNSAR SITT LIV AV ORO FÖR BROTT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.