Sveriges Radio berättar att MP i Region Stockholm har yttrat kritik mot att bygga tvärförbindelse Södertörn. Kritiken de framför är att det skulle öka biltrafiken. Här visar de på en världsfrånvänd samhällsbild. Tvärförbindelsen skulle avlasta befintliga vägar, inte öka trafiken. Därför bör den byggas snarast.

https://sverigesradio.se/artikel/harda-kritiken-mot-tvarforbindelse-sodertorn-kommer-oka-trafiken

Vi har skrivit om behovet av en tvärförbindelse nyligen i två inlägg:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=802096117317424&substory_index=0&id=313039526223088

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=801534044040298&substory_index=0&id=313039526223088

BYGG TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.